Моніторинг 2013

08.11.2013 23:15

Увага!
Електронні версії збірників завдань для проведення моніторингу якості загальної середньої освіти у 5, 10 класах, які розміщені на сайтах Міністерства освіти і науки:
http://www.mon.gov.ua/ua/activity/education/6805/;

Інституту інноваційних технологій і змісту освіти:
iitzo.gov.ua/monitorynh-v-osvity-2013/;

Національної академії педагогічних наук:
http://naps.gov.ua/ua/activities/monitoring2013/,

містять бланки відповідей для учнів, розташовані всередині варіантів тестів. Це відповідає розташуванню таких бланків у друкованій версії збірників задля полегшення користування учнями.
Номери варіантів тестів для їх виконання учнями з української мови окремо для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою, для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин будуть розміщені на сайті ІІТЗО впродовж 08.11.2013.

  Графік проведення моніторингу якості загальної середньої освіти за результатами навчання учнів у початковій та основній школі.